KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny - Płock. 

 

 Sądy Biskupi Płock

Zajmujemy się pomocą prawną dotyczącą spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na konsultację należy się umówić telefoniczne 

mgr Katarzyna Kacprzak-Cichowicz
tel. 663 367 032

 

Posiadam wszystkie  uprawnienia do występowania w sądach kościelnych jako adwokat.