KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa może się odbyć gdy wystąpią przeszkody takie jak : 

 1. Wiek
 2. Pokrewieństwo
 3. Powinowactwo
 4. Różna wiara
 5. Impotencja
 6. Święcenia
 7. Wieczysty publiczny ślub czystości
 8. Małżonkobójstwo
 9. Węzeł małżeński
 10. Uprowadzenie
 11. Przyzwoitość publiczna
 12. Pokrewieństwo prawne

KONTAKT