KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 

Adwokat Kościelny

Adwokat Kościelny Katarzyna Kacprzak-Cichowicz świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach procesu o nieważność małżeństwa w I instancji oraz procesów prowadzonych w trybie apelacji.