KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa może się odbyć gdy wystąpią przeszkody takie jak : 

 1. Wiek
 2. Pokrewieństwo
 3. Powinowactwo
 4. Różna wiara
 5. Impotencja
 6. Święcenia
 7. Wieczysty publiczny ślub czystości
 8. Małżonkobójstwo
 9. Węzeł małżeński
 10. Uprowadzenie
 11. Przyzwoitość publiczna
 12. Pokrewieństwo prawne